Chaque année, lors du concours A’Design Award organisé à Côme, en Italie, Park City Furnishings a remporté cette année un prix dans la catégorie Design social avec son produit éducatif interactif LOOP.

L’élément de jeu nommé en boucle apporte des idées novatrices à la communauté des joueurs, avec des fonctionnalités conçues pour éduquer les éducateurs sur le recyclage et l’énergie renouvelable, conçu pour tous les âges et au-dessus.

boucle; Il se compose de deux parties. La division des énergies renouvelables, l’éolienne, est basée sur une discipline simple que deux personnes peuvent jouer. Avec le son du vent qui sortait quand les deux personnes marmonnaient l’hélice du moulin à vent, les lumières des étages se mirent à brûler successivement dans les bâtiments adjacents. 3. La partie qui brûle le haut du bâtiment gagne la main. À ce stade, les joueurs apprennent la nécessité de l’énergie renouvelable.

L’autre partie, la table de recyclage, repose sur le principe que les deux acteurs sont également mutuels. Après le visuel des déchets affiché sur l’écran, le jeu continue avec la logique d’écrire les pages d’accueil du côté qui a frappé le bouton où il se trouve. Le jeu avec le meilleur score gagne. De cette manière, les joueurs sont transférés au jeu par recyclage et la formation de la nécessité de rassembler les déchets des générations futures en fonction du recyclage est donnée.

 

Every year in the A’Design Award competition held in Como, Italy, this year Park City Furnishings won an award in the Social Design category with its interactive educational product named LOOP.

The loop-named gaming element brings innovative ideas to the gaming community, with features designed to educate educators about recycling and renewable energy, designed for all ages and above.

Loop; It consists of two parts. The renewable energy division, the wind mill, is based on a simple discipline that two people can play. With the sound of the wind coming out when the two people muttered the windmill’s prop, the lights of the floors start to burn in succession in the buildings next to it. 3. The party that burns the top of the building wins the hand. At this point, players learn the necessity of renewable energy.

The other part, the recycling table, is based on the principle that the two players are also mutual. After the waste visual displayed on the screen, the game continues with the logic of writing the homepages of the side that first hit the button where it is. The game with the highest score wins. At this point, the players are transferred to the game with the key to recycling and the training of the necessity of collecting the waste of future generations in accordance with the recycling is given.

 

كل عام في مسابقة جائزة A’Design التي عقدت في كومو، إيطاليا، هذا العام فازت بارك سيتي المفروشات جائزة في فئة التصميم الاجتماعي مع منتجاتها التعليمية التفاعلية اسمه لوب.

يقدم فريق الألعاب الذي يحمل اسم حلقة الأفكار المبتكرة لمجتمع الألعاب، مع ميزات مصممة لتثقيف المعلمين حول إعادة التدوير والطاقة المتجددة، والمصممة لجميع الأعمار وما فوق.

حلقة؛ وهو يتألف من جزأين. ويستند قسم الطاقة المتجددة، وطاحونة الرياح، على الانضباط بسيط أن شخصين يمكن أن تقوم به. مع صوت الريح الخروج عندما اثنين من الناس تمزيق الدعامة طاحونة، وأضواء من الطوابق تبدأ لحرق في الخلافة في المباني المجاورة له. 3. الحزب الذي يحرق الجزء العلوي من المبنى يفوز اليد. عند هذه النقطة، اللاعبين تعلم ضرورة الطاقة المتجددة.

الجزء الآخر، جدول إعادة التدوير، يقوم على مبدأ أن لاعبين اثنين هي أيضا المتبادلة. بعد النفايات البصرية المعروضة على الشاشة، تستمر اللعبة مع منطق كتابة الصفحات الرئيسية من الجانب الذي ضرب أولا على زر حيث هو. اللعبة مع أعلى درجة يفوز. عند هذه النقطة، يتم نقل اللاعبين إلى اللعبة مع مفتاح لإعادة التدوير، وتعطى التدريب على ضرورة جمع النفايات من الأجيال القادمة وفقا لإعادة التدوير.

Her yıl İtalya’nın Como kentinde düzenlenen A’Design Award tasarım yarışmasında bu yıl Park Kent Mobilyaları LOOP isimli interaktif eğitici ürünü ile Social Design kategorisinde ödül aldı.

Loop isimli oyun elemanı okul çağı ve üstü herkes için tasarlanmış, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji konusunda eğiterek öğreten özelliği ile oyun elemanı alanında inovatif fikirler getirmektedir.

Loop; iki bölümden oluşur. İlki yenilenebilir enerji bölümü olan rüzgar değirmeni karşılıklı iki kişinin oynayabildiği basit bir mantığa dayanır. Karşılıklı iki kişi rüzgar değirmeninin pervanesini çevirdiğinde ortaya çıkan rüzgar sesi ile birlikte yanındaki binalarda sıra ile katların ışıkları yanmaya başlar. 3. Binanın tepe ışığını yakan taraf eli kazanır. Bu sayede oyuncular yenilenebilir enerjinin gerekliliğini öğrenirler.

Diğer bölüm olan geri dönüşüm masasında ise, yine karşılıklı iki oyuncunun hızla olması prensibine dayanır. Masadaki ekranda gösterilen atık görselinden sonra o atığın olduğu butona ilk basan tarafın hanesine puan yazılması mantığı ile oyun devam eder. En yüksek skoru alan oyunu kazanır. Bu sayede oyunculara geri dönüşümün önemi oyun oynayarak aktarılır ve gelecek nesillerin atıklarını geri dönüşüme uygun olarak toplaması gerekliliğinin eğitimi verilmiş olur.